• دوره های امور گمرکی
  • مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست
  • اقتصادی، مالی، حسابداری
  • امور اداری و سازمانی
  • حقوق و قوانین
  • دانش مدیریت
  • فن آوری اطلاعات
  • لجستیک بندری
  • مشتری مداری
  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت کیفیت
  • مدیریت بازاریابی و فروش
  • مدیریت آموزشی
  • مالیاتی
  • کسب و کار نوین
  • رویکردهای بهبود
  • برق صنعتی و الکتروتکنیک
  • آسانسور و پله برقی
  • PLC
  • مقررات و اطلاعات ثبت سفارش کالا
  • اینکوترمز 2010
  • طبقه بندی کالا در جدول تعرفه گمرکی
  • قوانین و مقررات صادرات و واردات
  • قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا ( با تاکید قوانین و رویه جدید )
  • مقررات و نکات کاربردی حمل و نقل تجاری
Read More
  • مدیریت HSE پیمانکاران و ایمنی پروژه
  • برنامه ریزی و اقتصاد HSE
  • اصول ایمنی و بهداشت
  • مدیریت و فرماندهی حوادث
  • هزینه یابی حوادث
  • HSE-MS
  • تجزیه و تحلیل درخت خطا/ واقعه FTA/ETA
  • آنالیز ایمنی شغل JSA
  • ایمنی کار در ارتفاع
  • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
  • HSE Plan
  • مدیریت مواد خطرناک HAZMAT
  • روش های نوین مدیریت محیط زیست - آشنایی با مدیریت سبز
Read More
  • حسابداری پیشرفته
  • حسابداری مقدماتی
  • حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
  • کاربرد نرم افزار اکسل در حسابداری
  • استاندارد حسابداری و نحوه تهیه و ارائه صورت های مالی
  • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  • حسابداری و تحلیل عوامل موثر بر بهای تمام شده
  • برنامه ریزی و مدیریت هزینه
Read More
  • آیین نگارش و مکاتبات داری و فن گزارش نویسی
  • سیاست های انضباط در محل کار و 5s
  • آموزش حرفه ای مسئولین دفتر (منشی گری حرفه ای )
  • مدیریت اسناد و مدارک و فن بایگانی
  • وجدان کاری و سلامت اداری
  • طرح تکریم ارباب رجوع
  • کاربرد اکسل در امور اداری
  • حفاظت اطلاعات در محل کار
Read More
  • حقوق و قانون تجارت
  • حقوق بیمه
  • قانون کار و تامین اجتماعی
  • روابط کار
  • اصول تهیه ، تدوین و مسائل حقوقی - کیفری قراردادهای کار
  • آشنایی با قوانین چک و سفته آخرین تغییرات
Read More
  • رهبری در سازمان
  • هوش هیجانی و هوش فرهنگی ( نیاز مدیران در قرن حاظر )
  • سازمان های کلاس جهانی و آشنایی با ویژگی های شرکت های برتر دنیا
  • آیین گفتار موثر و فنون سخنرانی حرفه ای ویژه مدیران
  • مهارت و تکنیک های حل مسائل مدیریتی
  • بازی های مدیریتی ، تفکر خلاق و تکنیک های خلاقیت
  • مدیریت بحران
  • فن مدیریت جلسات
  • مدیریت زمان
  • شاخصه های مدیر حرفه ای ، تکنیک ها و ابزار های اثربخش در مدیریت
  • اصول و مبانی تدوین اثر بخش طرح تجاری Business Plan
  • مدیریت و برنامه ریزی ، هدف گذاری و تفکر و تکنیک های برنامه ریزی استراتزیک
  • آسیب های شغلی در مدیریت ، تجزیه تحلیل مسائل مدیریت
Read More
  • پایگاه داده مقدماتی / متوسط / پیشرفته / حرفه ای
  • فتوشاپ مقدماتی / متوسط / پیشرفته / حرفه ای
  • شبکه کاربردی شرکت ها
  • فنون جستجو در اینترنت
Read More
ایمنی و بهداشت مبانی لجستیک و زنجیره های تامین اجاره کشتی
کدامنیت کشتی حمل و نقل مسافر دریایی بیمه دریایی
اسناد و قوانین و سازمانها ایمنی و بهداشت اسناد و قوانین و سازمانها
کشتی رانی و تجارت الکترونیک کدامنیت کشتی آموزس مدرسین
توقیف کشتی آموزس مدرسین کالای خطرناک
آموزس مدرسین صادرات و ورادات مجدد ایمنی و بهداشت
کالای خطرناک بارفرابری صادرات و ورادات مجدد
اجاره کشتی کالای خطرناک مدیریت ریسک و بیمه
مدیریت ریسک و بیمه توقیف کشتی فن آوری مقدماتی
ایمنی و بهداشت فن آوری مقدماتی کالای خطرناک
کدامنیت کشتی حقوق دریایی فن آوری تکمیلی
فن آوری مقدماتی ایمنی و بهداشت بارفرابری
بیمه دریایی کدامنیت کشتی مبانی لجستیک و زنجیره های تامین
کالای خطرناک کدامنیت کشتی حمل و نقل مسافر دریایی
فن آوری تکمیلی کشتی رانی و تجارت الکترونیک عملیات بندری

Read More
  • مدیریت ارتباط با مشتری CRM ( آموزش تخصصی در صنایع و صنوف مختلف )
  • مدیریت باشگاه مشتریان ( آموزش تخصصی در صنایع و صنوف مختلف )
  • سنجش رضایت مشتریان
  • روانشناسی رفتار مشتری و تاثیر گذاری بر مشتری
  • استاندارد های مدیریت شکایت و رضایت مشتریان
Read More
  • ترغیب کارکنان به خلاقیت با الگوی ژاپنی
  • روش صحیح تعامل و کار با مافوق
  •  مدیریت حقوق و طرح طبقه بندی مشاغل با تاکید بر آخرین اصلاحیه
  • سازمان های شاد و موفق ، روش های نوین ایجاد انگیزه و روحیه در کارکنان
  • روش های نوین تیم سازی و کار تیمی Team Working
  • مدیریت حقوق و دستمزد
  • تکنیک های مصاحبه استخدامی کا آمد
  • علت یابی ناسازگاری کارکنان و مدیریت خشم و نارضایتی
Read More
  • مدیریت ریسک و دانش  در 9001:2015
  • تشریح الزامات و ممیزی داخلی IMS 2017 ( با معرفی استاندارد های جدید )
  • تدوین مستندات و تدوین نظام نامه  و ارزیابی انتباق سیستم مدیریت کیفیت
  • تربیت مشاور سیستم مدیریت کیفیت
  • تشریح الزامات و ممیزی داخلی 9001
  • مدیریت دانش در 9001
  • اصول ممیزی سیستم مدیریت
  • اصول و فنون نمومه برداری و بازرسی در کنترل کیفیت
Read More
  • مدل های نوین بازاریابی و فروش
  • آداب و معاشرت در بازاریابی و فروش
  • کاربرد زبان بدن در مذاکرات و بازاریابی
  • استراتژی اقیانوس آبی و کشف بازار های ناشناخته
  • توسعه مهارت های فروش حرفه ای
  • اصول ، فنون و هنر مذاکرات تجاری
Read More
  • تشریح الزامات و ممیزی داخلی 10015
  • تکنیک های نیاز سنجی ، برنامه ریزی و اجرای کارکنان آموزشی
  • برنامه ریزی استراتزیک در آموزش و بهسازی منابع انسانی
  • الگو های ارزیابی سنجش اثر بخشی آموزش و تجزیه و تحلیل داده ها
  • شیوه نوین مدیریت کیفیت در آموزش و بهسازی منابه انسانی
Read More
  • حسابداری مالیاتی
  • قوانین و مقررات مالیاتی و معافیت های آن
  • آشنایی با قوانین ارزش افزوده
  • تجزیه تحلیل و چگونگی تنظیم اظهار نامه مالیاتی
  • استاندارد حسابداری و نحوه تهیه و ارائه صورت های مالی
Read More
  • هوش تجاری
  • تجارت الکترونیک ( E-Commerce )-ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک
  • اصول کارآفرینی ، ایجاد و مدل سازی کسب و کار جدید
  • بازاریابی در فضای مجازی - حقوق و قوانین
  • آشنایی با طرح توجیحی و روش تدوین آن
  • استراتژی کسب و کار الکترونیک
  • مهندسی مجدد کسب و کار بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • PCI (Payment Card Industry)
Read More
  • اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان
  • برنامه ریزی منابع سازمانی
  • مدیریت کاهش هزینه از طریق بهبود فرایند تولید و ارائه خدمت
  • تکنیک های حل مسئله
  • مدیریت و بهبود فرایندها و اندازه گیری و اثربخشی و کارایی
  • تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد اجرای اثربخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
  • اصول مدیریت و نگهداری و تعمیرات (PM)
  • نظام آراستگی در محیط کار 5S
  • آمار و کاربرد آن در مدیریت
  • نرم افزار minitab ( مقدماتی)
  • نرم افزار minitab ( پیشرفته)
Read More
  • برق صنعتی
  • نقشه خوانی
  • آشنایی با استاندارد های برق IEC
  • نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات مهم الکتریکی
  • کابل، کابل کشی ، مفصل بندی و آشنایی با استاندارد های آن
  • ایمنی برق
  • مونتاژ و دمونتاژ و عیب یابی مدارات فرمان و قدرت
Read More
  • ایمنی اسانسور
  • امداد و نجات در حوادث آسانسور
  • نگهداری و تعمیرات و سرویس آسانسور - تعمیرات پیشگیرانه
  • بازرسی فنی و ایمنی اسانسور ها مطابق استاندارد ملی
  • اصول نظارت بر اجرای آسانسور و پله برقی
Read More
  • اتوماسیون صنعتی و PLC (مقدماتی و  پیشرفته )
  • مانیتورینگ صنعتی win cc
  • درایو های الکترونیکی AC-DC
Read More

کانال تلگرام ما

گروه آموزشی سیمرغ دانش

ارتباط با ما

دفتر مرکزی: بندرعباس، شهرنمایش، مجتمع دیانت، طبقه دوم، واحد 2

تلفکس: 02189774962

تلفن: 07633336835 - 07633336875 - 07633332530

تلفن همراه: 09011626272 - 09011626282

شعبه یک: بندر چابهار، انتهای بلوار شهید ریگی، اداره کل بنادر و دریانوردی، ساختمان آموزش سابق

تلفن: 05435320420

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 بالا